მზარდი მშენებლობების ფონზე, რომელსაც ეწირება უამრავი მცენარე, ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა ადამიანის დამოკიდებულება ბუნებასთან. Გამწვანებული არქიტექტურა გარდა იმისა, რომ ქალაქის იერსახეს ძალიან უხდება, ასევე ქალაქის მიკროკლიმატის გაუმჯობესებასაც უწყობს ხელს.

ნამუშევრები