ურბანული გამწვანება ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ქალაქისთვის, ეს გარკვეულწინად ქმნის ქალაქის იერსახეს, ამიტომ განსაკუთრებული სიფრთხილით არის დასაგეგმი თითოეული პროექტი. კერძო პროექტების დროს, თუ უნდა მოვერგოთ ინდივიდუალურად დამკვეთს, ურბანული გამწვანების დროს ვალდებული ვართ მოვერგოთ ჩვენს არქიტექტურას და დავაკმაყოფილოთ ყველა მოქალაქის სტანდარტი.

ნამუშევრები