მცენარეს, როგორც ყველა ცოცხალ ორგანიზს ჭირდება სწორი მოვლა. ლამაზი სივრცის შესაქმნელად მნიშვნელოვანია, როგორც სწორი დაგეგმარება, ასევე მცენარეების სიჯანსაღე . Ჩვენი გუნდი ცდილობს ამ კუთხითაც დაემხაროს მომხმარებელს.

ნამუშევრები