ლანდშაპტის დიზაინი საშუალებას იძლევა წინასწარ დაიგეგმომს არსებული სივრცე, რაც დამკვეთს ეხმარება წარმოიდგინოს რა შედეგს მიიღებს დაგეგმილი სამუშოებით.