გარე სივრცის სრულფასოვნად მოსაწყობად აუცილებელია სიმწვანე, რაც ქმნის ჰარმონიულ გარემოს. ყველა სივრცეს ჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა თავისი ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, ამისათვის საჭიროა დეტალური დაგეგმარება.

ამასთანავე ყველა მცენარეს თავისი დამახასიათებელი ნიშნები აქვს, რომელიც უნდა მოერგოს იმ გარემოს სადაც დაბინავდება.